GIA394a
GIA394

GIA394 Dynamic Set Antique

Description

GIA394 Dynamic Set Antique

“34*17*16
32*14*11
16.5*12.5*10.5”