GIA393

GIA393 Dynamic Set Bronze

Description

GIA393 Dynamic Set Bronze

“34*17*16
32*14*11
16.5*12.5*10.5”