-18%
GIA326.jpg
GIA326

GIA326 Chess Black Set

Description

GIA326 Chess Black Set

13x41x16cm
12x37x15cm
14x27x14cm