-18%
GIA325

GIA325 Chess White Set

Description

GIA325 Chess White Set

13x41x16cm
12x37x15cm
14x27x14cm